Projekty UE

MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy kompleksowych skateparków oraz obiektów skateingowych z wykorzystaniem prefabrykatów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3.

podstronahead

DOTACJE NA INNOWACJE

Tytuł projektu: ” Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy kompletnych skateparków oraz obiektów skateingowych z wykorzystaniem prefabrykatów”

Nazwa Beneficjenta: MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika; ul. Okólna 68 95-002 Łagiewniki Nowe

Wartość całkowita netto projektu: 2 341 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 392 895,00 PLN

Okres realizacji: 01/01/2013 – 30/06/2015

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego z dnia 08 czerwca 2015 na mieszalnik do betonu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią roztrzygnięć z dnia 27 maja 2015 na walcarkę do blach, giętarko przecinarkę oraz giętarkę do strzemion.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią drugiego zapytania ofertowego z dnia 25 maja 2015 na mieszalnik do betonu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią drugiego zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2015 prasa do ściskania próbek betonu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 15 maja 2015 prasa do ściskania próbek betonu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 15 maja 2015 na mieszarka do betonu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 14 maja 2015 na gientarka do strzemion.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 14 maja 2015 na walcarka do blachy używana.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 14 maja 2015 na gientarko przecinarkę.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 2 kwietnia 2015 na krawędziarkę/zaginarkę - maszyna używana.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 26 marca 2015 na Walcarkę do rur/profili.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 26 lutego 2015 na ładowarkę typu bobcat lub równoważną - maszyna używana.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego na wagę hakową min. 10 ton.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią ponownego zapytania ofertowego na wagę hakową min. 10 ton.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 27 maja 2013 na próbki do betonu służące do badania jakości betonu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 27 maja 2013 na zakup spawarki inwertorowej.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 24 października 2013 na budowę hali produkcyjnej.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 3 lipca 2014 na dostawę suwnicy natorowej jednodźwigarowej 10 ton.
 • Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytanie ofertowego z dnia 17 października 2014 na dostawę formy do prefabrykatów.

Pełną treść ogłoszenia pobierz tutaj Sprostowanie do ogłoszenia

Oświadczenie o rozstrzygnięciu postępowania

Pełną treść ogłoszenia pobierz tutaj

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Do postępowania przetargowego z dnia 3 lipca 2014 na dostawę suwnicy natorowej jednodźwigarowej 10 ton zadano następujące pytania:

 1. Czy montaż podtorza ogranicza się jedynie do położenia szyn jezdnych – 50×30 na istniejących belkach jezdnych?
 2. Czy oferta ma również obejmować dostawę i montaż belek jezdnych?

Odpowiedź: 1. i 2.  Wykonanie i montaż podtorza wraz z szynami jezdnymi leży po stronie zamawiającego. Innymi słowy oferta powinna obejmować wykonanie i dostawę samej suwnicy oraz jej montaż na istniejących belkach podsuwnicowych i szynach jezdnych.