16 lis

Budżet obywatelski. Skatepark na Widzewie.

Widzewski skatepark. Inwestycja z budżetu obywatelskiego.

Miło na poinformować, że MPG zostało realizatorem projektu wybranego z łódzkiego budżetu obywatelskiego. Na widzewski skatepark głosowało 4158 obywateli.  Koszt projektu opiewa na 850 tys. zł. Planowane otwarcie na wiosnę 2015 r.

M.P.G s.c. ul. Okólna 68 95-002 Łagiewniki Nowe k. Łodzi tel.: +48 601 310 164 fax: (42) 716 07 15 email: mpg@mpg.net.pl
Hello. Add your message here.