Wdrożyliśmy posadzkę betonową

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, w 2002 roku wprowadziliśmy standard betonowej posadzki przemysłowej, jako nawierzchni jezdnej. Posadzka została położona na skateparku przy ulicy Tomasza Judyma 17 w Łodzi.

 

Po pozytywnej akceptacji środowiska skateboardingowego, został on przyjęty jako obowiązujący dla tego typu obiektów, i powszechnie obowiązuje po dziś dzień, zastępując kosztowne i kłopotliwe nawierzchnie asfaltowe. Od tego czasu, znacząco poprawiliśmy parametry tego typu nawierzchni. Opracowując własne receptury betonów posadzkowych, uwzględniliśmy takie procesy i zjawiska fizykochemiczne jak:

  • różnice w przyrostach wytrzymałościowych w gradiencie [nierównomierna praca posadzki]
  • wpływ rocznych, cyklicznych różnic temperaturowych gotowej posadzki [zjawisko pływania posadzki]
  • procesy karbonatyzacji [korozja]
  • ścieranie powierzchniowe

Nasze posadzki spełniają kryteria klasy A6 i mają w niej najniższe
zużycie: 3,9cm³/50cm² [Bohme].
Wierzchnie warstwy odpowiadają twardością betonom klasy B70.

O jakości naszych posadzek niech zaświadczy wykonany przez nas
w 2009 r. skatepark w Chełmie. W następnym roku po wybudowaniu,
w wyniku wylania rzeki Ucherki, teren na którym wybudowaliśmy
skatepark, został całkowicie zalany.
Po opadnięciu wód, nie stwierdzono, żadnych zniszczeń obiektu.